Nowe zabawki – ModuBra!nz

wpisany przez data: 20/11/2010

20/11/2010 Nowe zabawki – ModuBra!nz

Tym razem pracuje nad najbardziej zwartą konstrukcją z założenia opracowywana pod NokiBot. Sterownik ma interfejsy:

  • I2C zarówno TTL jak i i 3.3V
  • SPI 3.3V
  • złącze pod transciver Nordic nRF2401 RF-24G (razem z biblioteką dla BASCOM)
  • modułowy podwójny H-Bridge
  • 8 wyjść na serwa z możliwością odłączenia zasilania
  • 8 wejść ADC
  • wyjscie Serial / Bluetooth / RS485
  • wejście USB dla Bootloadera i kominikacji
  • wejścia dla enkoderów

Dodatkowo opracowuje biblioteki aby jeszcze bardziej ułatwić prace z tym sterownikiem. Biblioteka która udało mi się opracować do tej pory jest do ściagnięcia po prawej stronie. Działaja wszytkie podstawowe funkcje jak np. łączenie, konfiguracja, komunikacja.

Rozmiar PCB odpowiada pakietowi modelarskiemu. 

Wszelkie dane udostępnione są na zasadach licencji Creative Commons - Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0