CuBot - praca inzynierska

wpisany przez data: 20/11/2010

20/11/2010 CuBot - praca inzynierska

Oto mój projekt robota na obronę inżynierską. Założeniem pracy było stworzenie robota o wyglądzie zbliżonym do tych oferowanych przez firmy specjalistyczne jednak w cenie ok 400zł. Ilość elementów do wykonana takiego robota nie jest powalająca. Cały projekt opiera się o procesor AVR mega128, przerabiane serwa do ciągłej rotacji, czujnika odległości firmy Sharp i modułu Bluetooth.